Tändstickan

Plats:
Göteborg, Sverige

Montagestart:
2017-05

Kund:
Kynningsrud Prefab AB

Storlek:
13 000 m2

Lägenhetshus i Göteborg

Montage av betong- och stål, bärande fasadväggar, IQB-balkar, IQP-pelare och bjälklag av HD/F.