Tändstickan

Montage av betong- och stål, bärande fasadväggar, IQB-balkar, IQP-pelare och bjälklag av HD/F.

Plats: Göteborg, Sverige

Montageperiod: 0517 – 0917

Kund: Kynningsrud Prefab AB

Storlek: 13 000 m2