Spikerverket Bygg B

Plats:
Oslo, Norge

Montagestart:
2016-10

Kund:
Norske Baeresystemer AS

Storlek:
3500 m2

Traditionellt näringsbygge

Montage av HD/F Bjäklag, sjakt av betongväggar, stålpelare och HSQ som stålstomme.