Schweigaardsgate 33

Komplett montage av prefab stål- och betong. Löpande timprojekt där vi utgör ett lag samt arbetsledning för prefabmontaget.

Plats: Oslo, Nnorge

Montageperiod: 0517 – 1117

Kund: Norske Bæresystemer AS

Storlek: 22 000 m2