Sannafältets sportcenter

Nya idrottsarenor i Karlstad

Vid Sannafältet i Karlstad byggs det ny inomhusarena och utomhusarena. I partnering med ByggDialog kommer vi sköta prefabmontaget.

 

Plats: Karlstad

Montageperiod: 0820

Kund: ByggDialog AB

Storlek: 9000 + 2300 m2