Sannafältets sportcenter

Plats:
Karlstad

Montagestart:
2020-08

Kund:
ByggDialog AB

Storlek:
9000 + 2300 m2

Nya idrottsarenor i Karlstad

Vid Sannafältet i Karlstad byggs det ny inomhusarena och utomhusarena. I partnering med ByggDialog kommer vi sköta prefabmontaget.