Sanduddens skola, Ekerö

Plats:
Ekerö

Montagestart:
2022-08

Kund:
ByggDialog AB

Storlek:
Ca 220 ton stål

Nya skola och idrottshall i Ekerö

Ny skola i Ekerö med kapacitet för ca 900 elever från förskoleklass till årskurs 9.
I partnering med ByggDialog och Ekerö kommun levererar vi stommen i projektet. Montage planeras starta i augusti 2022 och avslutas i februari 2023, skolan ska stå helt klar inför vårterminen 2024.