Parkeringshus Österport

Plats:
Örebro

Montagestart:
2021-08

Kund:
BJC Fastigheter AB

Storlek:
Stort parkeringshus med betongsystem och ca 102 ton stål

Nytt parkeringshus i Örebro

På uppdrag av BJC Fastigheter AB reser vi stommen på detta stora parkeringshus i centrala Örebro