P-Däck Björkö

Mindre P-hus. Montage av betongpelare, betongbalk och TT element.

Plats: Björkö, Öckerö

Montageperiod: 1903

Kund: Strängbetong

Storlek: