P-Däck Björkö

Plats:
Björkö, Öckerö

Montagestart:
2019-03

Kund:
Strängbetong

Storlek:

Mindre parkeringshus på Öckerö

På uppdrag av Stängbetong monterar vi stomme bestående av betongpelare, betongbalk och TT element.