Nya förskolor i Göteborg: Äpplet

Plats:
Göteborg

Montagestart:
2020-09

Kund:
NCC Construction AB

Storlek:
850 + 532 m2

Strategisk partnering förskolor

NCC och Lokalförvaltningen i Göteborgs stad har inlett ett strategiskt partneringsamarbete om att bygga två nya förskolor med option på ytterligare fyra förskolor spridda över Göteborg i ett program som kommit att kallas Äpplet. Vi innehar rollen som TUE prefab på de två första projekten: Orkestergatan och Plåtslagaregatan.