Nya förskolor i Göteborg: Äpplet

Strategisk partnering förskolor

NCC och Lokalförvaltningen i Göteborgs stad har inlett ett strategiskt partneringsamarbete om att bygga två nya förskolor med option på ytterligare fyra förskolor spridda över Göteborg i ett program som kommit att kallas Äpplet. Vi innehar rollen som TUE prefab på de två första projekten: Orkestergatan och Plåtslagaregatan.

 

 

Plats: Göteborg

Montageperiod: 0920

Kund: NCC Construction AB

Storlek: 850 + 532 m2