Notnäs sorteringsverk

Byggnation av nytt sorteringsverk vid Moelven Notnäs sågverk i Torsby.

Plats: Torsby

Montageperiod:

Kund: Elms Bygg AB

Storlek: –