Närlundaskolan

Plats:
Askersund

Montagestart:
2021-06

Kund:
NCC Construction AB

Storlek:
Ca 570 m² betongvägg, 2700 m² HD-F och 123 ton stål

Ny skolbyggnad i Askersund

På uppdrag av NCC levererar vi en ny skolbyggnad i Askersund