MSB-Huset

Komplett montage av stål- och betong, TRP-plåt samt parocelement. PGA av sekretess kan vi tyvärr inte ladda upp några bilder från projektet.

Plats: Karlstad, Sverige

Montageperiod: 0317 – 0717

Kund: Skanska Sverige AB

Storlek: 9 000 m2