MSB-Huset

Plats:
Karlstad, Sverige

Montagestart:
2017-03

Kund:
Skanska Sverige AB

Storlek:
9 000 m2

Myndigheten för Skydd och Beredskap

Komplett montage av stål- och betong, TRP-plåt samt parocelement. PGA av sekretess kan vi tyvärr inte ladda upp några bilder från projektet.