Lecab Plaza

Studentbostäder med stort fokus på hållbarhet

259 nya studentbostäder ska byggas i Kronoparken, Karlstad.  Projektet består av två huskroppar med 13 respektive 7 våningar med en total yta på ca. 10 000 kvm. Det kommer vara stort fokus på hållbarhet, miljö och energianvändning med solcellsanläggningar på taken, klimatsmarta skal, specialanpassad bergvärmeanläggning. Vi kommer hantera montage av stomme i partnering med ByggDialog. Bostärne väntas vara klara inför terminsstart hösten 2022.

Plats: Karlstad

Montageperiod: 0820

Kund: ByggDialog AB

Storlek: 10 000 m2