Kvarteret Järven

Ny högstadieskola i Katrineholm

Nybyggnation av modern högstadieskola och idrottshall i Katrineholm som planerats utifrån tre aspekter: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Skola och idrottshall omfattar totalt ca. 11 500 m2 som ska anslutas till befintlig byggnad, skolan kommer kunna rymma ca. 1300 elever. I partnering med NCC Construction AB innehar vi rollen som TUE i projektet som väntas stå färdigt för användning till höstterminen 2022.

 

 

 

Plats: Katrineholm

Montageperiod: 0820

Kund: NCC construction AB

Storlek: ca. 11 500 m2