Kvarteret Järven

Plats:
Katrineholm

Montagestart:
2020-08

Kund:
NCC construction AB

Storlek:
ca. 11 500 m2

Ny högstadieskola i Katrineholm

Nybyggnation av modern högstadieskola och idrottshall i Katrineholm som planerats utifrån tre aspekter: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Skola och idrottshall omfattar totalt ca. 11 500 m2 som ska anslutas till befintlig byggnad, skolan kommer kunna rymma ca. 1300 elever. I partnering med NCC Construction AB innehar vi rollen som TUE i projektet som väntas stå färdigt för användning till höstterminen 2022.