Kvarteret Hyttan

Plats:
Karlstad

Montagestart:
2021-11

Kund:
Elms Byggnadsfirma AB

Storlek:
Ca 1700 m² betongvägg och 10 ton stål

Kvarteret Hyttan – Ett nytt landmärke vid Stenbron

I centrala Karlstad nära gamla stenbron ska det byggas fyra nya hus med sammanlagt 134 bostadsrätter och hyresrätter. Vi levererar stommen till ett av dessa hus på uppdrag av vår kund Elms Byggnadsfirma AB.