Kilenkollen, Block A och D

Komplett montage av 2 bostadsblock samt arbetsledning för alla block. HD/F bjälklag, stålpelare, stålbalk och betongväggar.

Plats: Oslo, Norge

Montageperiod: 0117 – 0517

Kund: Norske Bäresystemer AS

Storlek: 5 000 m2