Kilenkollen, Block A och D

Plats:
Oslo, Norge

Montagestart:
2017-01

Kund:
Norske Baeresystemer AS

Storlek:
5 000 m2

Lägenhetshus i Oslo

Komplett montage av två bostadsblock HD/F bjälklag, stålpelare, stålbalk och betongväggar samt arbetsledning för alla block.