Kansli FBK

Plats:
Karlstad

Montagestart:
2022-11

Kund:
Consto AB

Storlek:
Ca 750 m² betongvägg, 4 200 m² HD-F och 110 ton stål

Nytt kansli Färjestad BK

På uppdrag av Consto AB hanterar vi stommen i projektet.