Fylkeshuset Bergen

Plats:
Bergen

Montagestart:
2021-01

Kund:
Contiga AS

Storlek:
26 000 m2

Nytt fylkeshus i Bergen

Det gamla fylkeshuset i Bergen ska rivas och i dess ställe kommer ett nytt fylkeshus med samma fotavtryck sättas upp. Det nya fylkeshuset kommer rymma offentliga funktioner och arbetsplatser för ca. 600 anställda i nya Vestlands fylkeskommun samt uthyrning av ca. 600 kontorsplatser och en mindre kommersiell areal. Bygget ligger på totalt ca. 26 000 m2 fördelat på två torn på 11 och 13 våningar samt två källarplan och kommer ha hållbarhetsklass BREEM Excellent. På uppdrag av Contiga AS kommer vi sköta montaget på bygget som väntas stå färdigt 2022.