Frykenskolan

Tillbyggnad av befintlig skola i Torsby
Vi levererar och monterar  40 ton stål samt bidrar med expertis vid montage av ca 1800m2 HD-F

Plats: Torsby

Montageperiod: 0819 – 1019

Kund: Elms Byggnadsfirma AB

Storlek: 40 ton stål, 1800m2 HD-F