Forshaga vattenverk

Plats:
Forshaga

Montagestart:
2021-04

Kund:
ByggDialog AB

Storlek:
Ca 80 m² betongvägg, 300 m² HD-F och 15 ton stål

Vattenverk i Forshaga

Vi levererar betongväggar, socklar och stål till denna byggnad.