Skola och idrottshall i Filipstad

Plats:
Filipstad

Montagestart:
2021-06

Kund:
NCC Construction AB

Storlek:

Ny skola och idrottshall i Filipstad

I centrala Filipstad ska det byggas en ny skola ämnat till förskoleklass upp till årskurs 3 och grundsärskola samt idrottshall. I partnering med NCC deltar vi i projektering och reser stommen för projektet.