Simhall i Filipstad

Plats:
Filipstad

Montagestart:
2022-10

Kund:
NCC Construction AB

Storlek:
Ca 3 800 m² betongvägg, 350 m² bjälklag och 80 ton stål

Ny simhall i Filipstad

Filipstads kommun ska i samarbete med NCC bygga en ny simanläggning i Filipstad. Projektet utförs i partnering där vi hanterar vi stommen.