Engene 100

Ett lägenhetsprojekt för Contiga och Backe Stor Oslo AS i Drammen. Parkeringsgarage och 4 lägenhetsblock.
HD/F-bjälklag som bärs upp av en stål- och betongstomme.

Plats: Drammen, Norge

Montageperiod: 0117 – 0717

Kund: Contiga AS

Storlek: 9 000 m2