Eiksmarka Senter

Komplett montage av betong- och stål. P-hus, köpcentrum och lägenheter.

Plats: Oslo, Norge

Montageperiod: 0117 – 0118

Kund: Norske Bæresystemer AS

Storlek: 20 000 m2