Cyklotronen

Plats:
Örebro

Montagestart:
2021-10

Kund:
Skanska

Storlek:
Ca 350 m² HD-F och 7 ton stål

Cyklotron till Universitetssjukhuset Örebro

Skanska ska bygga ny cyklotron till Universitetssjukhuset Örebro, vi har fått förtroendet att resa stommen i projektet