BAMA, Tranby

Plats:
Tranby, Lier

Montagestart:
2020-10

Kund:
Metacon AS

Storlek:
Ca 1.300 ton stål, 18.000 m2 TRP-tak, 13.000 m2 HD, 3.000 m2 betongväggar och 750 m2 brandväggar

Nya produktionslokaler för BAMA

I Lier kommun byggs nya produktionslokaler för förädling av frukt och grönsaker samt försäljningslokaler för blommor. Vi innehar rollen total underentreprenör där vi på uppdrag av Metacon AS monterar den prefabricerade stommen.