Älvsjödepån

Plats:
Stockholm

Montagestart:
2022-01

Kund:
NCC Construction AB

Storlek:
Ca 40 ton stål

Utveckling av Alvsjödepån

Älvsjödepån är en vagndepå för Stockholms pendeltåg. NCC ska bygga om existerande byggnad och lägga till ytterligare byggnader i anslutning. Vi har fått i uppdrag att leverera stommen till nya teknik- och övernattningsbyggnader i det som kallas huvuddel 2 Trekanten.