Älvängens Förskola

Plats:
Älvängen, Ale

Montagestart:
2019-02

Kund:
Strängbetong

Storlek:

Ny förskola i Ale

På uppdrag av Strängbetong monterar vi stål och betong i denna förskola.