Alléskolan, Hallsberg

Plats:
Hallsberg

Montageperiod:

Kund:
ByggTema i Örebrö AB

Storlek:
ca. 3000 m2

En plats för elevens utveckling

Till följd av en märkbar ökning av antal elever i Sydnärkes utbildningsförbund de senaste åren så har det uppkommit ett behov av fler utbildningslokaler vid Alléskolan. En helt ny skolbyggnad på ca. 3000 m2 ska därför byggas under ledorden KUNSKAP, TRYGGHET och MÖJLIGHETER.  På uppdrag av ByggTema i Örebro AB kommer vi börja sätta upp prefabstommen under 2020.