Allégården

Vi kommer i samverkan med Bygg Dialog AB uppföra stommen till utbyggnaden av Allégården Seniorboende i Sunne.  I projekteringsfasen har vi tillsammans med Bygg Dialog AB och övriga aktörer arbetat för att hitta en optimal stomme som ska monteras i starten av 2020.

Plats: Sunne

Montageperiod: 1019-0320

Kund: ByggDialog AB

Storlek: –