Allégården

Plats:
Sunne

Montagestart:
2019-10

Kund:
ByggDialog AB

Storlek:

Seniorboende, Sunne

Vi kommer i samverkan med Bygg Dialog AB uppföra stommen till utbyggnaden av Allégården Seniorboende i Sunne.  I projekteringsfasen har vi tillsammans med Bygg Dialog AB och övriga aktörer arbetat för att hitta en optimal stomme som ska monteras i starten av 2020.