Prefabmontage

Vår huvudsakliga verksamhet är montage av stål- och betong. Vi har erfarenhet från stora komplexa projekt likaväl som mindre villor. Vi erbjuder ett totalåtagande vilket innebär att vi både monterar stål och betong för att vara så kostnadseffektiva som möjligt. Vi levererar montaget enligt gällande normer, säkert och väl dokumenterat för att skapa trygghet för våra kunder. Drift och HMS är styrande för vårt arbete, vi jobbar dagligen med att hitta rätt balans mellan HMS och drift för att skapa förutsättningar till att vara en långsiktig och konkurrenskraftig partner gentemot våra kunder, vår omvärld och vår personal.