Om CarlGustav

LOJALITET – GLÄDJE – KVALITÉ – SÄKERHET

CarlGustav  är ett bygg- och servicebolag som genom sina dotterbolag är verksamma inom ett flertal yrkesområden. Företaget har för närvarande ca 55 anställda i Sverige och Norge. Omsättningen uppgår årligen till ca 75  miljoner (2017).

2011

CarlGustav Solutions startas av Gustav Berglund och Carl-Johan Sahlström. Grundidén med företaget var att effektivisera dokumentation av utförda arbeten. En enklare hemsida byggdes upp för att visa våra tankar, därefter utvecklade vi tillsammans med vår IT-leverantör en lösning för egenkontroll och avvikelser.

Parallelt med utvecklingen av vårt system bidrog vi med montagetjänster på vårt första projekt som var DNB Bygg B i Operakvarteret för Contiga AS.

2012

Vi växer och blir 4 anställda, vårt utbud består nu av dokumentationslösningar och montagetjänster. Under året genomför vi 3 större prefabprojekt där vi innehar rollen som montagebasar.

2013

Våra första egna entreprenader genomförs och vi växer och blir 10 anställda under året. Försäljning av dokumentationssystem upphör och systemet anpassas för att innefatta större delar av egen organisation. Under året monterar vi bl a Bamas nya lager på Alnabru i Oslo.

2014

Vi växer ytterligare och rekryterar flera nyckelpersoner som breddar vår montageledning. Antalet anställda är nu uppe i 16 personer. Under året genomför vi flera projekt i storlekar över 10 000 m2. Vi gör entré på den svenska marknaden i Stockholm för Contiga AB.

2015

Orderingången ökar och vår geografiska närvaro ökar då vi genomför ett projekt för Skanska i Karlstad. Vi rekryterar flera nyckelpersoner som genom sin kunskap öppnar en ny marknad i form av vattenkraftservice.

Antalet anställda ökar och är nu 26 personer. Vi startar en ny verksamhetsgren genom förvärv av ett konkursbo och betongpumpning är nu en del av verksamheten genom företaget SmartPump AS.

2016

Byggboomen tar fart och vår orderreserv slår nytt rekord. Vi inleder nytt samarbete med Kynningsrud Prefab AB och är delaktiga i uppförandet av Mölndal Galleria. Vår svenska verksamhet växer från 1,5 miljoner till 9 miljoner. Den norska verksamheten omsätter 48 miljoner. Vår personalstyrka ökar kraftigt främst genom vår expansion i Sverige. Totalt antalet anställda vid årsskiftet 16/17 är 41 personer.

Vi omorganiserar oss och anställer en driftschef som ska leda utvecklingen i Sverige. Utöver montagetjänster erbjuds även projektledningstjänster.

2017

Vår svenska verksamhet ökar till ca 20 miljoner i omsättning, den norska på ca 50 miljoner. Vi har under året skrivit ett långsiktigt samarbetsavtal med en stor norsk kund. SmartPump AS investerar i en tredje pump. Antalet anställda uppgår till 54 personer totalt över Sverige och Norge och orderreserven är välfylld inför 2018.

 

Säkerhet på byggarbetsplatsen

Vår målsättning är glasklar, säkerhet och hälsa ska inte påverkas negativt av arbetet. Vi ska värna om individens hälsa och välbefinnande. I byggprojekt uppstår ständigt nya situationer, olika kontexter leder dagligen till nya utmaningar som kräver extra fokus från våra medarbetare för att värna om liv och hälsa.
För att hålla ett högt fokus och ha en god insikt jobbar vi kontinuerligt med riskanalyser och säkerhetsrutiner för att på bästa sätt förbereda vår personal mot riskfyllda situationer och därmed minska risken för olyckor.

Vår arbetsmiljöpolicy tydliggör vad vi tycker är viktigt för att uppnå en säker och hållbar arbetsplats. Det absolut viktigaste för att lyckas i vårt säkerhetsarbete är att alla anställda och samarbetspartners får god insikt i vilka risker som faktiskt föreligger, dvs att vi förankrar en samsyn om risker bland alla våra medarbetare och samarbetspartners. Det når vi genom rätt utbildning, enkel och rak kommunikation samt en kontinuerlig dialog runt riskanalyser, tidigare händelser och säkerhetsrutiner.

Kvalitét

CarlGustav Solutions grundidé var att bygga en app för att underlätta egenkontroll och avvikelsehantering. Våra grundläggande krav för kvalité och vår kunniga personal skapar tillsammans med vårt väl utvecklade system för uppföljning kvalitét med full spårbarhet.

Vår kvalitetspolicy styr våra grundläggande kvalitetsvärderingar. Vi skall vara ett ledande och framgångsrikt företag och ständigt överträffa våra kunders förväntningar. För att uppnå det krävs ett stort ansvarstagande av samtliga medarbetare, rätt kompetens, ett starkt kundfokus, kommunikation och dialog runt erfarenheter samt slutligen en noggrann leverans i rätt tid.

Hållbarhet

Vi jobbar i enlighet ISO14001 för att underlätta och styra vårt miljöarbete på bästa sätt. Våra åtaganden ska ha minsta möjliga miljöpåverkan och vi ska i alla lägen göra vårt yttersta för att hitta en produktion i balans mellan ekonomi och miljö. För att uppnå detta krävs god kunskap om hur vår produktion påverkar vår omgivning. Kunskapen skapar förutsättningar för att vi ska kunna ställa interna krav samt ha en god förståelse för hur vi på bästa sätt kan styra tillvägagångssätt, materialval och källsortering.

Vi följer alltid de projektspecifika bestämmelserna gällande hållbarhets- och miljöfrågor och sätter oss gärna med kunden för att se över hur vi på bästa sätt kan styra vår produktion ur ett miljöperspektiv.