Lediga tjänster

Hos CarlGustav Solutions finns karriärmöjligheter på alla nivåer av byggprocessen, oavsett om du söker en praktisk position eller en administrativ position finns det en plats för dig hos oss. Vi söker ständigt nya kompetenta medarbetare, se nedan för att upptäcka lediga tjänster som kan sökas eller lämna en spontanansökan.

Vi är alltid intresserade av kompetenta medarbetare, lämna en spontanansökan så återkommer vi till dig.
Montör/Svetsare

Som Montör/Svetsare vid CarlGustav Solutions jobbar du vid företagets frontlinje där du får delta i resandet av både stora landmärken och mindre byggen i Mellansverige. Arbetet innefattar montage och svetsning av prefabmaterial och tillhörande komponenter samt egenkontroll av monterade komponenter; arbetet sker i mindre arbetslag där ni tillsammans ser till att bygget uppförs på ett säkert och effektivt sätt med fokus på kvalitet. Vid CarlGustav Solutions kommer du uppleva en öppen miljö där du uppmanas lufta tankar och bidra till förbättringar, du kommer också erbjudas utbildning relaterat till arbetet vid behov.

Det är bra om du har tidigare arbetserfarenhet från byggbranschen, gärna med prefab i stål, betong eller trä. Det är också bra om du redan har någon eller flera av följande utbildningar: Fallskydd, Säkra lyft, Liftcertifikat, Heta Arbeten, Svetscertifikat, Evakuering i höjden, Hjärt Lung Räddning. Du bör också ha B-körkort och tillgång till bil.

Är du en driven och kvalitetsmedveten person som gillar att arbeta med andra mot ett gemensamt mål så kan detta vara jobbet för dig. Lämna en ansökan genom att följa länken nedan.

Ansökan CarlGustav Solutions

Montageledare

Som Montageledare vid CarlGustav Solutions styr och leder du montagearbetet vid både stora och små projekt i Mellansverige. Du kommer leda ett mindre arbetslag av montörer och inhyrda arbetare för att se till att projektet uppförs på ett effektivt och säkert sätt för att i slutändan leverera en högkvalitativ produkt enligt tidplan. Du kommer jobba på plats vid projektet och både delta i montaget samt sköta administrativa uppgifter som planering av arbetet, beställningar, skapa underlag för kvalitetskontroll, utföra kvalitetskontroll och hantera kontakten/samarbetet med huvudentreprenörens arbetsledning vid projektet. Vid CarlGustav Solutions kommer du uppleva en öppen miljö där du uppmanas lufta tankar och bidra till förbättringar, du kommer också erbjudas utbildning relaterat till arbetet vid behov.

För att kunna arbeta som Montageledare vid CarlGustav Solutions krävs att du har betydande erfarenhet från byggbranschen, du bör dessutom ha god kunskap om montage av prefabricerade konstruktioner i stål, betong och/eller trä. Det är också bra om du redan har någon eller flera av följande utbildningar: Fallskydd, Säkra lyft, Liftcertifikat, Heta Arbeten, Svetscertifikat, Evakuering i höjden, Hjärt Lung Räddning. Du bör också ha B-körkort och tillgång till bil.

Trivs du med ansvar? Tycker du om att planera arbetsaktiviteter för att möta en deadline? Är du bekväm med att leda andra? Är du kvalitetsmedveten? Om svaret är ja på frågorna ovan kan detta vara jobbet för dig, lämna en ansökan genom att följa länken nedan.

Ansökan CarlGustav Solutions

Projektledare

Som Projektledare vid CarlGustav Solutions kommer du vara delaktig i hela projektprocessen från anbud till slutförande, du är delaktig i allt från ekonomi, produktion, säkerhet, kvalitet och kundrelation. Tjänsten är uteslutande administrativ men innefattar en viss mängd resande då du delar din arbetsvecka mellan huvudkontoret och de projekt du hanterar. Du kommer utarbeta projektplaner, arbetsberedningar och annan dokumentation för projekten och du kommer ha ett tätt samarbete med våra montageledare där du både stödjer och granskar deras arbete. Du kommer också hantera kontakt med kunden och delta vid uppstart, möten, besiktning, avlämnande samt kalla till möten vid behov. Du har också visst inflytande över företagets utveckling där du deltar i utvecklingsmöten med VD och andra Projektledare, bidrar med idéer och realiserar beslutade åtgärder i dina projekt genom framställande av styrdokument och tydlig kommunikation med Montageledare och Montörer.

Som Projektledare har du stort ansvar för att projektet levereras som avtalat. Med detta ansvar följer naturligtvis också ett stort mandat där du har befogenhet att justera produktionen på lämpliga sätt för att säkerställa att arbete utförs på ett säkert sätt, att miljökrav möts, att kvalitet bibehålls, att budget hålls och att kunden är nöjd.

För att arbeta som Projektledare vid CarlGustav Solutions krävs att du har erfarenhet från personalledning helst inom byggbranschen. Du ska ha minst fem års erfarenhet från projektarbeten, minst ett av dessa år i ledande ställning. Du bör också ha erfarenhet från att driva förbättringsåtgärder. Eftersom arbetet till stor del utförs med dator måste du ha goda IT-kunskaper, detta gäller särskilt Office paketet men även andra program som pdf-redigeringsprogram (t.ex. Adobe, Bluebeam eller liknande) och ritningshanterings program (t.ex. Auto-Cad, Tekla eller liknande). Det är också bra om du har erfarenhet från arbete i Sharepoint då en stor del av arbetet sker via denna plattform. Eftersom jobbet kräver en del resande så är det också nödvändigt att du har B-körkort. Slutligen ska du ha mycket goda kunskaper inom entreprenad och ekonomi för att kunna utföra dina arbetsuppgifter vid CarlGustav Solutions.

Har du vana av att leda personal, trivs du med ansvar, tycker du om att arbeta med ekonomi och planering, och gillar du att samarbeta med andra mot ett gemensamt mål? Då kan detta vara tjänsten för dig, följ länken nedan för att lämna en ansökan.

Ansökan CarlGustav Solutions