Kymmen spillvattenrör

Gren: Vattenkraft

Nya avlastningsrör till turbin

Kund: Bilfinger Industrial Services
Omfattning: Montering och svetsning av nya avlastningsrör

 

Följ CarlGustav Solutions