Karåsen lucka

Gren: Vattenkraft

Renovering lucka

Kund: Bilfinger Industrial Services
Omfattning: Lagat sprickor i lucka, byte av bottenstock och sidopackning.

 

Följ CarlGustav Solutions