Aggregatinspektion Björkbon

Gren: Vattenkraft

Aggregatinspektion Björkbon kraftstation samt byta av diverse slangar.

Kund: Bilfinger Industrial Services AB
Omfattning: Rutinmässig aggregatinspektion samt utförande av åtgärder.

Följ CarlGustav Solutions